Ritueelbegeleiding

Als ritueelbegeleider help ik je om vorm te geven aan een ceremonie die bij jou past.

In ons leven maken we belangrijke overgangsmomenten mee. Denk bijvoorbeeld aan geboorte, huwelijk en dood, maar ook aan afstuderen, een nieuwe baan, een verhuizing of een echtscheiding. Het zijn allemaal grensmomenten: je staat op de drempel van een nieuwe fase in je leven, (een deel van) het oude laat je achter je en het nieuwe, nog onbekende ga je tegemoet.

Een ritueel is als een steenmannetje: het wordt samen gebouwd, markeert je pad en is altijd uniek.

Zo’n mijlpaal  in je leven wil je misschien markeren met een viering of ceremonie. Want het is waardevol om samen met familie, vrienden en andere dierbaren stil te staan bij deze belangrijke levensmomenten. Hoe doe je dat? Waar vind je de juiste woorden of rituelen? Hoe geef je zo’n bijeenkomst vorm? Als ritueelbegeleider wil ik je daar graag bij helpen.

Ik word vooral gevraagd om huwelijks- en uitvaartceremonies te begeleiden, maar ben altijd bereid om met je mee te denken over een ceremonie of ritueel op een ander belangrijk levensmoment.